Via Ferrata

Via Ferrata, или „Железен път в скалата“, се намира в Триградското ждрело, в
близост до пещера Харамийска. Съоръжението е изградено през 2010 г. от
местния пещерен клуб „Силивряк“ и е сред първите по рода си в България.
„Виа Ферата“ е екстремно приключение с повишена трудност и се осъществява
под ръководството и наблюдението на специално обучени водачи, които
предоставят необходимата алпийска екипировка. Преходът започва с катерене
по метални стъпки, монтирани на отвесната скала, водещи към върха над
Триградското ждрело. Следва пешеходен преход по живописен маршрут,
разкриващ зашеметяващи панорамни гледки. От специално изградена за целта
площадка могат непосредствено да се наблюдават редки, характерни за
региона птици, някои от които са защитени видове, като скалолазка, сокол-
скитник, скална зидарка и др. Местността наоколо представлява ботаническа
градина, в която освен ароматни билки се срещат и някои български и
балкански ендемити, като родопски силивряк, мурсалски чай, родопска горска
майка, каменоломка и др. В близост се намира и необлагородената Люлякова
пещера, наричана така заради растящите около нея люляци, чието автентично
местно наименование е „Равна дупка“.
Общото времетраене на прехода е около два часа, като маршрутът на скалното
катерене е с дължина 48 м, а пешеходният маршрут е с дължина около 800 м.
Връщането до началната точка става по горска пътека.
Посещението на атракцията се извършва организирано, на групи от 6 до 15
души, с предварителна заявка на тел. 0879265036, 0878959661, 0892310838
или в Музея на мечката в с.Триград.

Вижте още