Дяволското Гърло

Пещера Дяволско гърло е един от Стоте национални туристически обекта на
РБ. Намира се в защитена местност Триградско ждрело, едва на 1.5 км северно
от Триград.
Пещерата е облагородена и достъпна за туристи. Дължината на пещерата е 1
км, а маршрутът за туристи – 350 м. Температурата в пещерата е около +8 °C.
Дяволското гърло представлява пропастна пещера, формирана вследствие на
пропадането на земните пластове. Основната ѝ част е заета от голяма зала, в
която се намира най-високият подземен водопад на Балканския полуостров.
Пещерата се е получила от река, падаща под земята от 42 м височина,
образувайки огромна зала, наречена „Бучащата зала“. Дължината ѝ е 110 м,
ширината – 40 м, а височината ѝ достига до 35 м. Това е най-голямата зала в
българските пещери след входната зала на Деветашката пещера – в нея може
да се побере напр. катедралата „Св. Александър Невски“. В пещерата се влиза
през изкуствена галерия с дължина 150 м, през която се достига до основата на
водното течение. Оттук 301 стъпала нагоре извеждат покрай подземния
водопад през стария вход до повърхността. На близо 400 м от входа на
Дяволското гърло водите на подземно течащата река се губят в сифон-галерия.
Дължината на сифона е повече от 150 м, а след него по 60-метрова галерия
подземната река напуска пещерата и излиза отново на повърхността.
Дяволското гърло привлича интерес както със своите природни
забележителности, така и с множество легенди и мистериозните събития,
които от хилядолетия подхранват човешкото въображение.
Най-разпространената легенда е от времето на траките и разказва, че
именно тук Орфей се спуска в подземното царство на Хадес, за да спаси
любимата си Евридика.
Пещерата дава убежище на 4 вида прилепи, които я обитават през различните
сезони:
 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)
 Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)
 Дългопръст нощник (Myotis cappaccinii)
 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)
Обект с виртуален образ.
Думи на Хадес:
През тази порта преминете,
при водопада Дявола срещнете.
Мъртвите не тревожете
и по стълбите железни
Царството ми напуснете!

This entry leads you through a passage to a hall.
ll meet the Devil there – where the water falls.
Do not disturb the dead in their eternal sleep.
Quit my Domain and up these iron stairs leave!

Вижте още